Czy możecie kontrolować treści reklamowe? Czy możecie zablokować reklamodawcę?

Tak, mamy kontrolę nad treściami reklamowymi. W dokumencie New Publisher Form możesz wprowadzić listę wykluczeń. Jeśli chcesz zablokować konkretną kategorię reklam, poproś o to swojego Publisher Managera.

Czasami reklamodawcy próbują obejść filtry SSP, dodając się do kategorii, do których nie się nie kwalifikują. W takim wypadku blokujemy konkretny adres URL.

Liked it? Share it