Czy wasi wydawcy mogą prowadzić także sprzedaż bezpośrednią?

Liked it? Share it

Oczywiście! Sprzedaż premium (bezpośrednia oraz we współpracy z sieciami reklamowymi) nadal generuje największy zysk dla wydawcy. W przyszłości to się zacznie zmieniać (a na niektórych rynkach już się zmienia), ale na razie nadal rekomendujemy pozostawienie tego kanału sprzedaży.

Yieldbird zajmuje się wyłącznie reklamą programatyczną. Nie zamierzamy działać na szkodę Twojej sprzedaży premium.

Newsletter

Subscribe to our fresh dose of information. Receive daily or monthly cherry-picked news about programmatic and digital advertising.