Czy wasi wydawcy mogą współpracować z sieciami reklamowymi?

Jasne – o ile programmatic pozostanie w naszych rękach.

Liked it? Share it