Jak wygląda nawiązanie współpracy od strony formalnej?

Po pierwsze, prosimy wydawcę o wypełnienie dokumentu New Publisher Form. Zawiera on wszystkie informacje, których potrzebujemy (wymiary dostępnych banerów, benchmarki, dane kontaktowe itd.). Po drugie, podpisujemy umowę określającą warunki współpracy – w tym miesięczny okres wypowiedzenia dla obu stron.

Liked it? Share it