Jak wygląda nawiązanie współpracy od strony formalnej?

Liked it? Share it

Po pierwsze, prosimy wydawcę o wypełnienie dokumentu New Publisher Form. Zawiera on wszystkie informacje, których potrzebujemy (wymiary dostępnych banerów, benchmarki, dane kontaktowe itd.). Po drugie, podpisujemy umowę określającą warunki współpracy – w tym miesięczny okres wypowiedzenia dla obu stron.

Newsletter

Subscribe to our fresh dose of information. Receive daily or monthly cherry-picked news about programmatic and digital advertising.