Ödemeler

Ödeme modeliniz nasıldır?

Test sürecindeki gelirinin %100’ü Yayıncı’ya verilir. Eğer Yayıncı iş birliğine devam etme kararı alırsa, gelir paylaşım modeli devreye girer. Modele göre gelirin %85’i Yayıncı’nın payı, %15’i ise Yieldbird’ün komisyon payı olur.