Ödeme modeliniz nasıldır?

Liked it? Share it

Test sürecindeki gelirinin %100’ü Yayıncı’ya verilir. Eğer Yayıncı iş birliğine devam etme kararı alırsa, gelir paylaşım modeli devreye girer. Modele göre gelirin %85’i Yayıncı’nın payı, %15’i ise Yieldbird’ün komisyon payı olur.

Newsletter

Subscribe to our fresh dose of information. Receive daily or monthly cherry-picked news about programmatic and digital advertising.