Her web sitesi ve reklam alanı için farklı etiketler (tag’ler) mi oluşturuyorsunuz?

Etiketler (tag’ler) her siteye özeldir ve başka bir web sitesi için kullanılamazlar. Bunun yanında, web sitesinin farklı sayfalarında kullanıldığında bir etiket iki kere kullanılabilir.

Liked it? Share it