Her web sitesi ve reklam alanı için farklı etiketler (tag’ler) mi oluşturuyorsunuz?

Liked it? Share it

Etiketler (tag’ler) her siteye özeldir ve başka bir web sitesi için kullanılamazlar. Bunun yanında, web sitesinin farklı sayfalarında kullanıldığında bir etiket iki kere kullanılabilir.

Newsletter

Subscribe to our fresh dose of information. Receive daily or monthly cherry-picked news about programmatic and digital advertising.