Yayıncılarınız reklam ağları ile işbirliği yapabilirler mi?

Liked it? Share it

Tabi ki, programatiği Yieldbird’e bıraktıkları sürece yapabilirler.

Newsletter

Subscribe to our fresh dose of information. Receive daily or monthly cherry-picked news about programmatic and digital advertising.