European Funds Smart Growth logo Znak barw RP European Union European Regional Development fund logo

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego systemu zarządzania procesami optymalizującymi sprzedaż u wydawców internetowych - poprzez kastomizację jakościowych parametrów zasobów reklamowych w czasie rzeczywistym.

NCBR project ongoing

NCBR project

Nr projektu: POIR.01.01.01-00-0023/22

CELE PROJEKTU:

Celem projektu jest stworzenie rozwiązania technologicznego zarządzającego układem reklam na stronie internetowej w celu zwiększenia parametru Viewability (Widoczność) reklam internetowych emitowanych na powierzchniach tych stron. Dzięki podniesieniu Viewability wydawcy stron internetowych osiągają wyższe dochody.

PLANOWANE EFEKTY:

Dzięki wdrożeniu rezultatów projektu klienci zyskają następujące korzyści:

  1. Zmniejszenie nakładów pracy związanych z zarządzaniem siatką reklamową w celu podniesienia parametru Viewability.
  2. Zwiększenie wartości parametru Viewability dla powierzchni reklamowych zarządzanych przez wytworzoną technologię.

SZCZEGÓŁY PROJEKTU:

Czas trwania projektu: Styczeń 2023 - Grudzień 2023

Miejsce realizacji: Kraków

Koszt projektu: 5 117 161.10 zł

Kwota dofinansowania: 2 046 864.44 zł