European Funds Smart Growth logo Znak barw RP European Union European Regional Development fund logo

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego systemu zarządzania sprzedażą powierzchni reklamowej wydawców internetowych w czasie rzeczywistym

NCBR project completed

NCBR project

Nazwa poboru: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój/Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Nr naboru: 5 / 1.1.1 / 2018

CELE PROJEKTU:

Celem projektu jest stworzenie rozwiązania składającego się z dwóch kluczowych modułów:

  1. Narzędzia do zautomatyzowanego raportowania przychodów programatycznych, które pozwoli na znaczne zwiększenie efektywności pracy osoby odpowiedzialnej za dostarczanie i analizę informacji biznesowej w przedsiębiorstwie z branży usług zarządzania reklamą programmatic.
  2. Narzędzia do optymalizacji cen minimalnych w oparciu o autorskie algorytmy.

PLANOWANE EFEKTY:

Realizacja projektu wynika z potrzeby efektywnego zarządzania przez wydawcę internetowego dysponowaną powierzchnią reklamową w aspektach: Zarządzania stawkami i Monitorowania trendów sprzedażowych, czyli raportowania. Poniższe problemy zostały zidentyfikowane w toku dotychczasowej działalności Yieldbird . Dzięki wdrożeniu rezultatów projektu, klienci uzyskają następujące zasadnicze korzyści:

  1. Zmniejszenie nakładów pracy potrzebnych do obsługi programatycznych przychodów reklamowych w związku z raportowaniem.
  2. Zwiększeniem szybkości reakcji na błędy techniczne uniemożliwiające osiąganie przychodów.
  3. Zwiększeniem wartości programatycznych przychodów reklamowych w wyniku zwiększenia efektywności cenowej dotyczącej sprzedawanej powierzchni reklamowej.

Projekt obejmuje realizację 3 etapów badań przemysłowych oraz 2 etapów prac rozwojowych.

SZCZEGÓŁY PROJEKTU:

Czas trwania projektu: Październik 2019 – Wrzesień 2022

Miejsce realizacji: Kraków

Koszt projektu: 7 481 784.89 zł

Kwota dofinansowania: 3 633 464.2 zł

STATUS PRAC:

Projekt został zrealizowany zarówno pod względem merytorycznym jak i finansowym.